Særimner
«Filter»

Helge filtrerer. Det er lurt å filtrere i flere steg, med stadig finere filtre for å unngå at det fineste tetter seg for raskt. Her bruker Helge et meget finmasket flerbruks-kaffefilter.


Tilbake